about

לגיון הזרים Israel

הרכב פולק-רוק-בלוז כנעני.
מפריחים צלילים לאוויר יחד מ2011
משלבים בין קודש לחול
לכלוך לנקיון
זכר לנקבה
.ומחפשים גאולה בביבים ובאקורדים מוזהבים

contact / help

Contact לגיון הזרים

Streaming and
Download help